Văn bản, tài liệu liên quan

3 dữ liệu được tìm thấy.
TT Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File đính kèm Sửa Xóa Custom text
1 428/HD-KHCN 29/04/2022 Hướng dẫn Đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Sở KH&CN PDF icon HD_danhgia_cham ISO.pdf Edit
2 2532/QĐ-UBND 12/10/2021 Ban hành quy định Bộ tiêu chí, xếp hạng kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh PDF icon 2532 QD UBND .pdf Edit
3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm 01/08/2022 Sở KHCN Tập tin 01. HDSD - Cap xa.docx, Tập tin 02. HDSD - Cap huyen.docx, Tập tin 03. HDSD - Cap So- CC V2 .docx Edit