Văn bản, tài liệu liên quan

2 records found.
TT Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File đính kèm Sửa Xóa Custom text
1 2532/QĐ-UBND 12/10/2021 Ban hành quy định Bộ tiêu chí, xếp hạng kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh PDF icon 2532 QD UBND .pdf Edit
2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm 01/08/2022 Sở KHCN Edit