2532/QĐ-UBND

Trích yếu văn bản: 
Ban hành quy định Bộ tiêu chí, xếp hạng kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành: 
UBND tỉnh
File đính kèm: